Onderzoek naar blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF-MF) in woningen en het voorkomen van leukemie bij kinderen

Komende maanden zal er onderzoek worden gedaan naar een eventueel verband tussen blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF-MF) in woningen en het voorkomen van leukemie bij kinderen. 

Voor  dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens van deelnemers die via het Máxima hebben ingestemd met het gebruik van hun data voor wetenschappelijk doeleinden (de Drempel PIF). 

Voor de blootstellingsbeoordeling aan laagfrequente magnetische velden is geen contact met deelnemers aan de studie vereist. Het zal gaan om een zeer kleine studie populatie van kinderen met leukemie van naar verwachting maximaal 20 personen. Deze Nederlandse studie is onderdeel van een grotere internationale studie.

Voor meer informatie over deze studie ga naar:

Research Prinses Máxima Centrum

Steun ons werk

  • Ouders, kinderen, jongeren en
    survivors blijven steunen
  • Werken aan betere zorg en nazorg
  • Kinderen steunen met de Kanjerketting

 

Ontvang als eerste handige tips en informatie

  • Op de hoogte van acties
  • Ontvang het laatste nieuws