Wij staan voor je klaar

Belangrijke informatie en tips

Klinisch onderzoek

Tijdens de behandeling van je kind is de kans groot dat de arts jullie vraagt mee te doen aan een (vroeg-)klinisch onderzoek, ook wel klinische studie genoemd. De Vereniging Kinderkanker Nederland werkt nauw samen met de researchafdeling klinisch en preklinisch onderzoek van het Prinses Máxima Centrum. We denken mee, brengen het perspectief van kinderen en ouders in en informeren ouders over de ontwikkelingen.

  • Steun en informatie

  • Ervaringen delen

  • Belangenbehartiging

Wat is klinisch onderzoek en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek is een medisch (wetenschappelijk) onderzoek met mensen naar ziekte, behandeling en effecten van behandeling. Het is de laatste stap in een lang proces dat begint met onderzoek in het laboratorium. Klinisch onderzoek is onmisbaar voor het ontwikkelen van betere diagnostiek en behandeling. De meeste behandelingen die kinderen nu krijgen, hebben we te danken aan klinisch onderzoek uit het verleden.
Er zijn vier stappen, zogenaamde fasen, om tot een nieuwe behandeling te komen. Zij geven antwoord op verschillende vragen.

Fase I: Is de behandeling veilig?

Fase II: Werkt de behandeling?

Fase III: Werkt de behandeling beter dan de bestaande behandeling?

Fase IV: Is de behandeling ook in de dagelijkse praktijk veilig en werkzaam?

Fase I en fase II onderzoeken zijn zogenaamde vroeg-klinische onderzoeken.

Waarom klinisch onderzoek?

Dankzij klinisch onderzoek zijn de overlevingskansen van kinderen met kanker de laatste tientallen jaren toegenomen, maar de behandeling moet nog beter en veiliger. We willen meer kinderen genezen met minder bijwerkingen en minder late gevolgen.

Waarom bij kinderen?

Goede resultaten uit laboratoriumonderzoek en onderzoek bij volwassenen zijn geen garantie voor goede resultaten bij kinderen. De manier waarop het kinderlichaam met medicijnen omgaat en ze afbreekt, kan anders zijn en varieert met de leeftijd. Kinderen hebben ook andere vormen van kanker. Daarom is onderzoek bij kinderen zelf nodig.

Belangrijk om te weten:

  • Je kunt niet zomaar deelnemen aan een klinisch onderzoek want er zijn bepaalde voorwaarden. De arts kijkt of je kind hieraan voldoet.
  • Je krijgt uitgebreide informatie van de arts of (research)verpleegkundige. Deze kun je nalezen in het zgn. patiënteninformatieformulier (PIF). Lees alles zorgvuldig door en neem de tijd om vragen te stellen.
  • Deelname aan een klinische studie is altijd vrijwillig. Jij en je kind bepalen zelf of je mee wil doen of niet. Vanaf 16 jaar mag je kind alleen beslissen.
  • Voor deelname moet jij en/of je kind een toestemmingsformulier tekenen. Tussen 12 en 16 jaar moet je kind ook zelf toestemming geven. Vanaf 16 jaar tekent je kind alleen.
  • Je kunt op elk moment stoppen, ook als je al getekend hebt.
  • Als je niet (meer) meedoet, krijg je altijd de best beschikbare behandeling.

De arts heeft je kind gevraagd mee te doen aan een vroeg-klinisch onderzoek. Middenin een achtbaan van emoties sta je voor een moeilijke keuze. Wat is het beste voor je kind? Meedoen of niet? Om je te helpen, geven we je enkele tips en vragen die je aan de arts of jezelf kunt stellen.

Onderzoek naar blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF-MF) in woningen en het voorkomen van leukemie bij kinderen

Komende maanden zal er onderzoek worden gedaan naar een eventueel verband tussen blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF-MF) in woningen en het voorkomen van leukemie bij kinderen. 

Voor  dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens van deelnemers die via het Máxima hebben ingestemd met het gebruik van hun data voor wetenschappelijk doeleinden (de Drempel PIF). 

Voor de blootstellingsbeoordeling aan laagfrequente magnetische velden is geen contact met deelnemers aan de studie vereist. Het zal gaan om een zeer kleine studie populatie van kinderen met leukemie van naar verwachting maximaal 20 personen. Deze Nederlandse studie is onderdeel van een grotere internationale studie.

Voor meer informatie over deze studie ga naar:

https://research.prinsesmaximacentrum.nl/nl/onderzoeksgroepen/karim-kos-group