Wij staan voor je klaar

Op controle gaan is elke keer weer spannend, maar biedt ook houvast

LATER-zorg en LATER-onderzoek

LATER-zorg gaat over jouw persoonlijke controles en de behandeling van jouw late gevolgen. LATER-onderzoek gaat over wetenschappelijk onderzoek om kennis over late gevolgen te verzamelen om behandelingen in de toekomst te verbeteren.

Waarom LATER-zorg?

Als je als kind kanker hebt gehad, blijf je onder controle op de LATER-poli. Je hebt namelijk meer kans op gezondheidsproblemen dan leeftijdsgenoten. Ook kunnen deze late gevolgen soms pas na jaren optreden. Op de LATER-poli worden mogelijke problemen vroegtijdig opgespoord en behandeld. LATER-zorg valt onder je zorgverzekering en heeft dus invloed op je eigen risico.

Voor wie?

Vanaf vijf jaar na diagnose ga je voor controle naar de LATER-poli. Tot je 18e kom je bij een kinderoncoloog, daarna bij een LATER-arts. Hoe vaak je wordt opgeroepen hangt af van de kanker en behandeling die je hebt gehad. Dat kan variëren van eenmaal per jaar tot eenmaal per 5 jaar.

Heb je geen uitnodiging voor de LATER-poli ontvangen, neem dan contact op met het Prinses Máxima Centrum of het ziekenhuis waar je behandeld bent

Hoe?

LATER-controles gebeuren volgens een landelijke richtlijn, maar zien er voor iedereen anders uit. Je krijgt altijd een vragenlijst, een uitgebreid gesprek en een lichamelijk onderzoek. Daarna volgt eventueel verder onderzoek, afhankelijk van de uitslagen en je voorgeschiedenis.

Een LATER-bezoek is misschien spannend of kan nare herinneringen oproepen. Aan de andere kant biedt het ook duidelijkheid over waar jouw klachten vandaan komen. Vraag advies als je ergens tegen aan loopt, de LATER-ZORG is er speciaal voor jou! 

TIP: Maak thuis alvast een lijstje met vragen en neem iemand mee naar de afspraak. Twee horen meer dan één.

Wat?

Op de LATER-POLI:

 • word je onderzocht op late gevolgen;
 • worden late gevolgen behandeld of krijg je een gerichte doorverwijzing hiervoor;
 • wordt alle zorg die je krijgt gecoördineerd;
 • krijg je uitleg en advies over eventuele klachten of problemen.

Waar?

Er zijn op dit moment drie LATER-poli’s in deze drie ziekenhuizen:

 • Prinses Máxima Centrum, Utrecht;
 • Radboudumc, Nijmegen;
 • LUMC, Leiden.

Jouw kans om iets terug te doen

LATER-Onderzoek

Draag jij ook bij aan betere behandelingen voor kinderen die nu en in de toekomst ziek worden?

Jij bent één van de ruim 12.000 mensen in Nederland die als kind kanker hebben gehad. De groep survivors wordt steeds groter, omdat steeds meer kinderen overleven.

Dankzij onderzoek wordt ook meer bekend over late gevolgen en de oorzaken daarvan. Dat is belangrijk om problemen tijdig te herkennen en te behandelen op de LATER-Poli. Daarnaast helpt onderzoek om de behandeling van huidige en toekomstige kinderen met kanker te verbeteren. Dus doe mee als je een uitnodiging krijgt voor wetenschappelijk onderzoek!

Vereniging Kinderkanker Nederland is nauw betrokken bij LATER-onderzoeken. Artsen en onderzoekers vragen ook regelmatig hulp van survivors voor wetenschappelijke onderzoeken. Zo worden kennis en (ervarings)deskundigheid van professionals en survivors gebundeld. Dit allemaal voor een betere kwaliteit van leven van huidige en toekomstige survivors! Samen voor een beter LATER!

LATER Studie

De SKION LATER Studie was een groot landelijk wetenschappelijk onderzoek dat werd gehouden onder 6.000 mensen die tussen 1963 en 2001 in een van de kinderoncologische centra behandeld waren. De artsen onderzochten:

 • welke late gevolgen er zijn, hoe vaak ze voorkomen en bij wie
 • hoe late gevolgen ontstaan
 • hoe late gevolgen vroegtijdig opgespoord en behandeld kunnen worden
 • hoe late gevolgen in de toekomst verminderd of voorkomen kunnen worden

In totaal deden 2500 survivors mee aan dit onderzoek. Er is veel waardevolle informatie verzameld waarmee we in de komende jaren de LATER-zorg, en ook op termijn de behandeling van kinderkanker, kunnen verbeteren.