Wij staan voor je klaar

Alles verandert

Impact op het gezin

Wanneer je kind kanker heeft, verandert er van alles in je gezin. Bij je kind(eren), jezelf, je (eventuele) partner en ook onderling. Het leven is niet meer vanzelfsprekend en de toekomst is onzeker. Ervaringen en tips van andere ouders kunnen je helpen weer een balans te vinden.

  • Steun en informatie

  • Ervaringen delen

  • Belangenbehartiging

Routine geeft je houvast

Zo gewoon mogelijk

Het beste, voor jou én je gezin, is om het dagelijkse leven zo gewoon mogelijk door te laten gaan. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Maar juist die routine geeft houvast. Dus laat je kind als het kan gewoon naar school gaan, blijf sporten, eet op vaste tijden, houd contact met familie en vrienden. 

Vind je het moeilijk om met je kind(eren) te praten? Schieten de zorg voor jezelf en je relatie er bij in? Sta je er alleen voor en weet je niet hoe je op de been blijft? Weet dan dat je hierin niet alleen staat en lees de volgende pagina’s.

Open- en eerlijkheid duren het langst

Ruimte voor emoties

Het helpt je kind als het weet wat er aan de hand is en wat hem te wachten staat. Het is dan minder bang en zal beter meewerken. Praten met je kind is niet makkelijk. De Kanjerketting en tips van andere ouders helpen je hierbij.

Eerlijk zijn
Door eerlijk te zijn kun je onzekerheden, angsten en fantasieën wegnemen. Al vertel je niets, je kind heeft al allerlei onderzoeken gehad en voelt gewoon dat er iets ergs aan de hand is, dat maakt onzeker en bang. Vertel je kind op een rustig moment, bij voorbeeld samen met de dokter, wat er aan de hand is en wat hem te wachten staat. Houd daarbij rekening met zijn leeftijd en ontwikkeling. Gebruik tijdens de behandeling de kralen van de Kanjerketting om het voor te bereiden op onderzoeken en behandelingen.

Ruimte voor emoties
Geef je kind ruimte om te praten over zijn gevoelens en stop die van jezelf niet weg. Je kind merkt hoe jij je voelt. Praat over jullie boosheid, angst en verdriet en laat gerust je tranen zien. Samen huilen lucht op.

Geef je kind het gevoel dat het samen met jou en de behandelaars een team vormt. Dan zal het beter meewerken en de behandeling gemakkelijker ondergaan. Laat het (eenvoudige) beslissingen zelf nemen. Je kind groeit als je hem laat merken dat jullie het samen doen.
 

Je andere kinderen, brussen (broers en zussen), hebben het niet makkelijk. Ze voelen de spanning en kunnen moeite hebben dat de aandacht vooral naar hun zieke brus gaat. Dat is ook voor jou als ouder moeilijk. Onze tips en informatie helpen je om daar samen mee om te gaan.

Brussen kunnen uiteenlopende gevoelens hebben. Ze voelen zich eenzaam, angstig of schuldig. Sommige zijn boos en opstandig, andere jaloers omdat ze minder aandacht krijgen. Weer andere proberen juist zo min mogelijk op te vallen en trekken zich terug. Ook kunnen zij zich verantwoordelijk voelen voor jou en hun zieke brus.

Je relatie

Als ouders word je opgeslokt door de zorg voor je zieke kind en je gezin waardoor je relatie onder druk kan komen te staan. Je komt nauwelijks toe aan elkaar. Juist nu is het des te belangrijker elkaar te steunen en er voor de ander te zijn.

Eigen wijze
Besef dat jullie allebei op je eigen manier met de situatie omgaan. Dat kan soms lastig zijn. Je voelt je misschien niet gesteund, hebt het gevoel alleen te staan of gaat je ergeren. De liefde lijkt dan ver te zoeken. Maar ook je partner heeft het moeilijk en uit dat op een andere manier.

Elkaar ruimte gunnen
Maak tijd voor elkaar en gun elkaar vooral ruimte. Deel je gevoelens en behoeften. Doe iets samen, al is het maar een wandelingetje of een kopje koffie. Je kunt elkaars verdriet niet wegnemen. Wel kun je elkaar steunen door begrip, warmte en liefde te geven en elkaars ruimte te respecteren.

Eenoudergezin

Heb je geen partner, dan komt alles op jou neer en moet je extra stevig in je schoenen staan. Zeker als je meer kinderen hebt. Durf hulp te vragen en vind steun in je omgeving om jezelf op de been te houden. Zet helder en duidelijk op een rijtje waaraan je behoefte hebt en wat voor jou belangrijk is. Je eventuele andere kinderen hebben je ook nodig en je hebt tijd nodig voor jezelf. Tijd om te ontspannen en op te laden.

Zoek steun
Je kunt niet alles alleen. Durf daarom hulp te vragen én te accepteren. Voor jou, voor je zieke kind en voor je andere kinderen. Probeer mensen te vinden die je steunen. Een goede vriend(in) die er voor jou is. Vrienden of familie die met je meegaan naar het ziekenhuis of een deel van de zorg thuis overnemen. Buren die je eventuele andere kinderen opvangen. Ook maatschappelijk werk of je huisarts kunnen je helpen ondersteuning te regelen.

Jij zelf

Nu je kind kanker heeft, verandert er ook veel voor jezelf. Probeer een goede balans te vinden tussen de zorg voor je kind en het zorgen voor jezelf. Gezond eten, voldoende slaap, lichaamsbeweging en momentjes voor jezelf helpen je om goed voor je kind en je gezin te zorgen.

Regelmaat
Je hebt extra energie nodig, dus probeer regelmatig en gezond te eten. Vaak willen mensen in je omgeving wel helpen, maar weten ze niet hoe. Vraag hun boodschappen te doen of bij toerbeurt te koken. Ook voldoende rust en goed slapen geven energie om er voor je kind te zijn. Dat is niet makkelijk. Omdat het zeker in het ziekenhuis onrustig kan zijn, is het goed om de nachten af te wisselen met je partner of een andere, voor je kind vertrouwde persoon.

Ontspanning
Gun jezelf de ruimte om op adem te komen en afleiding te zoeken. Neem tijd voor een kop koffie of een bezoek aan de kapper. Zorg ook voor voldoende lichaamsbeweging en maak tijd voor een wandelingetje, een stukje fietsen of oefeningen, het liefst in de buitenlucht. Ben je bang, moe of depressief? Het beste is daaraan toe te geven. Ga er even tussenuit en laat dingen over aan anderen. Blaas stoom af. Huil. Praat met een vriend of vriendin of wees stil. Heb medelijden met jezelf. Stort in. Na een dag raap je jezelf weer bij elkaar en ga je er weer tegenaan.

Hulp vragen kost misschien energie maar je krijgt er veel voor terug. Schroom dus niet een beroep op anderen te doen en vraag hen op je kind(eren) te passen, de tuin bij te houden of de was te doen. Voor professionele steun kun je terecht bij je huisarts of het maatschappelijk werk.

Heb je vragen, behoefte aan een luisterend oor of een gesprek met iemand die begrijpt wat je meemaakt? Dan kun je altijd terecht bij onze oudersteuners bij onze balie in de centrale hal van het Máxima. Ook in een aantal shared care centra zijn oudersteuners aanwezig. Zij begrijpen als geen ander wat je meemaakt, want hun kind heeft ook kanker gehad. Ook kun je ons altijd bellen of mailen of een chatbericht sturen.