Wij staan voor je klaar

School

In het leven van een kind neemt de school een belangrijke plaats in. Voor zieke kinderen geldt dat misschien nog wel meer dan voor gezonde kinderen. School is niet alleen een plek waar je kind leert, maar ook een plek waar het zich sociaal en emotioneel ontwikkelt. Op school ‘gebeurt het’ en daar wil je als kind bij zijn. 

  • Steun en informatie

  • Ervaringen delen

  • Belangenbehartiging

Belang van school

School is om meerdere redenen belangrijk.

  • In alle onzekerheid biedt school houvast en structuur. Het is het enige wat gewoon is; wat hoort bij het leven vóór de ziekte.
  • School stelt eisen (schoolprestaties) en geeft zo zelfvertrouwen. 
  • School betekent ook vriendjes en vriendinnetjes en sociale contacten en ‘erbij blijven horen’. 
  • En school biedt hoop en perspectief.

Kinderen met kanker mogen gelukkig meestal gewoon naar school, zij het soms met wat aanpassingen. Ook kinderen die niet beter kunnen worden, willen vaak zo lang het kan naar school.
 

Kanker bij kinderen is zeldzaam en de kans is groot dat je er als leerkracht voor het eerst mee te maken hebt. Ons lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met masterstudenten van de Universiteit Utrecht en kan je helpen bij de opvang en begeleiding van je zieke leerling, je klas en eventuele brussen die bij op je school zitten. 

De meeste kinderen met kanker willen graag naar school. Een kind (weer) naar school laten gaan, vraagt om een goede samenwerking tussen leerkracht(en), ouders en kind.

Op deze pagina's vertellen we hoe je het onderwijs kunt organiseren, waar je als ouder en leerkracht op moet letten en wat je van elkaar kunt verwachten. Je leest over het belang van goede communicatie in alle fasen van de behandeling, over brussen en over niet-aangeboren hersenletsel ten gevolge van een hersentumor.

De meeste kinderen met kanker komen na de diagnose al weer snel naar huis en gaan dan, als het kan, ook weer naar school. Omdat het naar school gaan onregelmatig kan, is het fijn te laten merken dat de klas en de school meeleeft. We geven daarom tips hoe je dat kunt doen.

Wil je een spreekbeurt of werkstuk maken over kinderkanker, dan vind je hier allerlei informatie. Zoek je plaatjes of heb je een boekje nodig voor de voorbereiding,  kijk dan eens in onze webwinkel. Overleg wel eerst met je vader of moeder voordat je gaat bestellen.  Wil je meer weten over de Kanjerketting? Kijk dan op www.kanjerketting.nl

Voor wie meer wil weten over kinderen met kanker en school, geven we op deze pagina's een selectie van boeken en films, informatie over onze webwinkel en een overzicht van belangrijke instanties waar je terecht kunt voor informatie en ondersteuning.