Meer over school

Belangrijke instanties

De eerste instantie waarmee je waarschijnlijk kennis maakt, is de educatieve voorziening van het Prinses Máxima Centrum. Er zijn daarnaast nog enkele  instanties waar je terecht kunt voor informatie en ondersteuning als je kind of je leerling kanker heeft.

Ziezon, het landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs
Hier vind je informatie en een overzicht van de consulenten van de onderwijsadviesdiensten in de regio.

De Riijksoverheid geeft informatie over passend onderwijs aan kinderen met een ziekte of handicap. 

Klassecontact is een voorziening die het mogelijk maakt dat een kind digitaal in de klas aanwezig is.

Kenniscentrum langdurende zorg Vilans heeft veel kennis van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

MEE biedt onder andere ondersteuning bij leven met een beperking op het gebied van opvoeding & ontwikkeling.