School

Contact houden met je leerling

Als een kind niet op school kan komen

 • Vertel je klas dat het kind kanker heeft. Leg uit wat kanker is en wat eraan gedaan kan worden. Er is veel materiaal dat daarbij kan helpen, onder andere via deze website. Doe dit wel in overleg met de ouders.
 • Houd regelmatig een kringgesprek of klassengesprek waarin je het over het zieke kind hebt. Vertel hoe het met hem of haar gaat. Mocht het kind plotseling achteruit gaan, dan komt de klap bij de klasgenoten niet zo hard aan als je hen min of meer daarop voorbereid hebt.
 • Geef het zieke kind een mooie ringband. Om beurten schrijven of plakken de kinderen uit je klas gedichtjes, brieven, moppen, kaarten en tekeningen op passende bladen. Die breng je naar het kind, of laat je door klasgenoten brengen.
 • Maak foto’s en filmpjes in de klas, vraag of (de ouders van) je zieke leerling dat ook doen en wissel ze uit.
 • Laat de kinderen mailen en contact houden via sociale media
 • Gebruik Klassecontact zodat het kind virtueel in de klas kan zijn en de lessen kan volgen.
 • Als het kind na een lang verblijf in het ziekenhuis weer thuis komt, bereid dan een groots welkom voor (na overleg met de ouders).
 • Het is leuk als een deel van de klas thuis of in het ziekenhuis op bezoek gaat. Je kunt een bezoekschema maken, in overleg met de ouders.
 • Natuurlijk zorg je ervoor dat het zieke kind en zijn ouders de schoolkrant en het informatiebulletin ontvangen.
 • Zet een bloem of plant op de lege tafel. De kinderen uit je klas kunnen die om beurten verzorgen.

Als een kind voor het eerst weer op school is

 • Wanneer het kind weer naar school komt, bereid de klas dan voor op zijn of haar veranderde uiterlijk. Als er foto’s en filmpjes zijn uitgewisseld en er zo nu en dan een bezoekje is geweest, is de schok voor je klas niet zo groot.
 • Begin de eerste schooldag van het kind met een kringgesprek, waarbij het zelf kan vertellen over zijn ziekte en de behandeling (als het dat tenminste wil).
 • Bereid je klas erop voor dat het kind misschien nog niet hele dagen op school kan komen en vaker dan anderen zal verzuimen.
 • Leg vooraf na overleg met de ouders, aan je klas uit waarom het zieke kind bepaalde dingen niet kan of mag doen.
 • Informeer, na overleg met de ouders van het zieke kind, de andere ouders over het gevaar van bepaalde infectieziekten.

Als de behandeling met succes is afgesloten

 • Als de laatste chemokuur of bestraling erop zit, duurt het nog een tijd voordat het kind weer volledig is hersteld. Houd er rekening mee dat het de eerste tijd nog vatbaar blijft en snel vermoeid is.
 • Het kind moet na de behandeling nog regelmatig naar het ziekenhuis voor controle. Laat merken dat jij en je klas op zo'n moment meeleven.
 • Controles betekenen meestal verzuim van school. Leg aan je klas uit waarom het kind nog regelmatig naar het ziekenhuis moet. Of misschien wil het kind dat zelf vertellen.
 • Blijf regelmatig contact onderhouden met de ouders. Jij weet dan wanneer er weer een controle is en bovendien kun je samen letten op lichamelijke of psychische veranderingen bij het kind.

Als een kind niet meer beter kan worden

 • Mocht het kind ongeneeslijk ziek blijken, maak dan een afspraak voor een gesprek met de ouders. Ga na wat het kind zelf weet en hoe het met die wetenschap omgaat. Ga na wat broertjes en zusjes weten. Overleg met de ouders wat je kunt vertellen aan je klas, collega's en de rest van de school. Het is belangrijk dat alle informatie op elkaar is afgestemd.
 • Na dit overleg kun je een begin maken met het voorbereiden van je klas op het aanstaand overlijden van hun klasgenoot.
 • Probeer in overleg met de ouders een manier te vinden om ook nu contact te houden en de kinderen de gelegenheid te geven op een goede wijze afscheid te nemen.
 • Ook nu is het heel goed mogelijk dat het kind nog regelmatig op school komt. Let goed op hoe de klasgenoten met hem omgaan. Praten over de dood waar het kind bij is, kan soms wel, maar vaak ook niet.

Als een kind is overleden

 • Als de ouders het op prijs stellen, kunnen klasgenoten misschien een rol spelen bij de begrafenis of crematie, bijvoorbeeld door een gedicht voor te lezen of een lied te zingen. Kies een goed moment uit om daar met de ouders over te praten.
 • Zorg ervoor dat er ook op school voor de kinderen voldoende ruimte is voor hun emoties. Praat de dag na de uitvaart met de kinderen over hun gevoelens.
 • Blijf ook daarna regelmatig praten over het overleden kind. Er zijn aanleidingen genoeg. Ga creatief om met het lesrooster en pas dat zo nodig aan.
 • Bedenk dat kinderen op een andere manier rouwen dan volwassenen.
 • De stoel van het kind blijft nu definitief leeg. Praat daarover met de kinderen. Ruim de tafel en stoel niet meteen op. Laat op het tafeltje nog een tijdje een bloem of kaars staan.
 • Een kaart van je klas op de verjaardag van het overleden kind of met de kerstdagen, kan voor de ouders veel betekenen.

Brussen: broers en zussen

Het spreekt voor zich dat je ook rekening houdt met brussen op je school. Ook voor hen is het leven door de ziekte van hun broer of zus ingrijpend veranderd. Dat kan gevolgen hebben voor hun functioneren op school en hun schoolprestaties.