School

Informatie

Mijn kind heeft kanker

Als je kind in de schoolleeftijd zit, blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs. De school kan voor ondersteuning een beroep doen op een ‘consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen’. Dat is iemand die gespecialiseerd is in onderwijs aan en begeleiding van zieke leerlingen.

Wie de begeleiding biedt en hoe die eruit ziet, hangt af van de situatie.
- Je kind is langdurig of regelmatig opgenomen in het Prinses Máxima Centrum
De consulent van de Educatieve voorziening (EV) van het Prinses Máxima Centrum (het Máxima) kijkt samen met jullie en de school hoe het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan en hoe je kind en de klas contact kunnen houden. De consulent van de EV ondersteunt niet alleen je kind, maar ook de school.

- Je kind is thuis maar kan nog niet naar school of is opgenomen in een shared care ziekenhuis
De eigen school is verantwoordelijk voor het onderwijs. Daarbij kan de school ondersteuning vragen van een consulent van het Onderwijsadviesbureau (OAB) in de regio. De EV van het Máxima kan helpen en coördineren.

- Je kind is afwisselend in het Máxima en thuis (en gaat naar school)
De EV, het OAB en de school werken samen om ervoor te zorgen dat het onderwijs in het ziekenhuis, thuis en op de eigen school doorgaat.

Broers en zussen

De spanning die broers en zussen (brussen) voelen, roept allerlei emoties bij hen op, zoals eenzaamheid, angst, boosheid, jaloezie en schuld. Dit kan zich op school uiten in veranderd gedrag en verminderde aandacht en concentratie.
De brief aan mijn leraar geeft een inkijkje in hun gevoel, net als de brief aan mijn leraar van een brus van een overleden kind.

Genezen en dan

Wanneer een kind is genezen, moet het nog regelmatig naar het ziekenhuis voor controles. Verder lijkt alles misschien weer gewoon, maar er kunnen blijvende gevolgen zijn. Die komen soms pas na jaren aan het licht.
Het meest voorkomend zijn problemen met de motoriek en de concentratie en vermoeidheid.

  • Problemen met de motoriek door vincristine, kunnen lang aanhouden. Kinderen bewegen moeilijker en hebben schrijfproblemen. Schrijven is ook extra vermoeiend.
  • Na bestraling van het hoofd, maar ook na bepaalde chemotherapie, kunnen kinderen concentratieproblemen hebben.
  • Veel kinderen hebben last van vermoeidheid.

De combinatie van deze problemen kan leiden tot extra vermoeidheid en concentratieproblemen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Extra tijd voor bepaalde opdrachten en het gebruik van laptop of tablet kunnen helpen.

Een kind met kanker heeft veel meegemaakt en ook dat kan nog lang invloed hebben. Controles in het ziekenhuis kunnen spanning geven, maar ook een verhaal in de kring, een liedje, een gedicht of een filmpje kunnen emoties oproepen.

Kinderen met een hersentumor

Veel kinderen met een hersentumor hebben na de behandeling problemen met tempo, aandacht en geheugen. We noemen dit niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Goede kennis over NAH is nodig om deze kinderen goed op school te begeleiden.

Het handboek BrainSTARS voorziet hierin. Het biedt kinderen met NAH, hun ouders en leerkrachten informatie over de gevolgen van hersenletsel en geeft praktische adviezen om zo goed mogelijk met het kind om te gaan. Daarnaast is er een Handleiding BrainStars. Beide zijn te bestellen via Vilans

Vilans heeft ook een protocol voor het onderwijs aan kinderen met NAH. Dit protocol heeft een overzichtelijke opbouw en bevat een signaleringslijst om specifieke aspecten van NAH te herkennen.

Heel praktisch en overzichtelijk is Het NAH-boekje voor het onderwijs
, een uitgave van Heliomare. Dit boekje bespreekt waar leerlingen met NAH mee te maken krijgen tijdens verschillende fasen en transitiemomenten en op welke ontwikkelingsdomeinen gevolgen zich kunnen uiten (fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal). Per domein krijgen leerkrachten tips en praktische handelingsadviezen hoe hiermee om te gaan.

Op de website Speelsbrein vind je tips en spelletjes om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Je kunt er ook het Speelbrein doe-boek bestellen.

Mijn leerling wordt niet meer beter

Als je hoort dat je leerling niet beter zal worden, komt school in een heel ander perspectief te staan. Toch willen veel kinderen zo gewoon mogelijk door met hun leven,  en daar horen school en contact met klasgenoten daarbij. Ook nu geeft school houvast.

Als leerkracht sta je voor een ingewikkelde taak: tegemoet komen aan de wensen van je leerling, je andere leerlingen begeleiden en hen en jezelf voorbereiden op het verlies. Handel vooral in goed overleg met kind en ouders en houd, in overleg met hen, de ouders van de andere kinderen op de hoogte.

Het boek Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter helpt je om met de school een waardevolle bijdrage te leveren aan deze laatste periode. Ook kun je voor informatie en tips terecht op Koesterkind.
Onze leskoffer Als een leerling niet meer beter wordt helpt je de klas voor te bereiden op het aanstaande verlies.

Rol van ouders

School is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind, maar de school is daarbij wel afhankelijk van goede communicatie met de ouders.

Het is goed om zo snel mogelijk na de diagnose de leerkracht/mentor op de hoogte te stellen. Plan meteen een terugkerend overleg, bijvoorbeeld wekelijks, om informatie te delen en afspraken te maken. Als er zo’n overleg er eenmaal is, neem je bij eventuele problemen makkelijker contact op.

Om te voorkomen dat er allerlei verhalen rondgaan, kun je samen met school de andere ouders informeren. Je kunt onze voorbeeldbrief gebruiken, die er ook in het Engels en Frans. Zorg dat je de regie hebt over alle informatie die de school naar buiten brengt.

Goed om te weten

De educatieve voorziening van het Máxima geeft les in het Máxima, zorgt voor een goede overdracht naar school, begeleidt de school en heeft een coördinerende rol. De EV is bereikbaar via school@prinsesmaximacentrum.nl.

De consulent van het AOB in jullie regio ondersteunt de school van je kind. De consulent kan ook les aan huis organiseren als je kind lange tijd niet naar school kan. Je vindt het OAB in jullie regio op www.ziezon.nl, (klik op ‘Consulenten’). De begeleiding is gratis.

Via KlasseContact kan je kind, thuis of in het ziekenhuis, meedoen aan de lessen op school. De consulent kan je er meer over vertellen. Klassescontact is gratis.

Passend Onderwijs wil zeggen dat je eigen school je kind passende begeleiding hoort te bieden. Als je kind extra begeleiding nodig heeft, kan de school hiervoor een budget aanvragen bij het samenwerkingsverband.