Lesmateriaal

  • Steun en informatie

  • Ervaringen delen

  • Belangenbehartiging

Leskoffer - Wanneer een leerling kanker heeft

Er zijn koffers voor verschillende leeftijdsgroepen. In de digitale koffers vind je informatie over kanker, de behandeling, de mogelijke gevolgen en lessuggesties. In de fysieke koffers zitten (voorlees)boeken en spelmaterialen die je in de les kunt gebruiken.

Leskoffer - Als een leerling niet meer beter wordt

De digitale koffer helpt je de klas voor te bereiden op het aanstaande verlies en bevat een handleiding, boekenlijsten voor leerkracht en leerlingen en het boek 'Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter.' In de fysieke koffer zitten de boeken van de boekenlijsten.

Steun ons werk

  • Ouders, kinderen, jongeren en
    survivors blijven steunen
  • Werken aan betere zorg en nazorg
  • Kinderen steunen met de Kanjerketting

 

Lespakketten - Ken je kanker al?

Er zijn digitale lespakketten voor verschillende leefstijfdsgroepen van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Ze leggen uit wat het woord ‘kanker’ betekent, helpen kinderen en jongeren om te gaan met kanker in hun omgeving en maken hen bewust van scheldgedrag en de impact ervan.