Stichting Mag ik dan bij jou

Als je te maken krijgt met de diagnose kinderkanker kom je vaak ook andere uitdagingen tegen, zoals op het gebied van werk en inkomen. Voor sommige gezinnen komt zelfs hun bestaanszekerheid in gevaar. Gezinnen die ondanks wettelijke steunmogelijkheden tegen onoverkomelijke financiële problemen aanlopen kunnen een beroep doen op Stichting Mag ik dan bij jou. ‘Als het nergens anders kan, dan zijn wij er’, aldus voorzitter Henk de Breij. 

V.l.n.r.: organisator de heer van de Waarsenburg, ambassadeur Pieter van den Hoogenband, Claudia en Henk de Breij tijdens de Tour d’Asperges.

Voormalig directeur van Vereniging Kinderkanker Nederland, Marianne Naafs, had twee dromen: één medisch topcentrum voor kinderen met kanker en een fonds voor gezinnen die getroffen worden door de diagnose waar ze lastenverlichting kunnen vinden als de financiële nood heel hoog is, zodat ouders beter in staat zijn om bij hun zieke kind kunnen zijn. Beiden zijn er gekomen. Dat laatste dankzij Henk de Breij. ‘Ik werd bij de start van het Prinses Máxima Centrum uitgenodigd door de raad van bestuur om ambassadeur te worden, vanwege mijn netwerk van ondernemers en overheden. Ik was onder de indruk van de ambities en hun werk en werd geraakt door de kinderen die in behandeling waren. En ik zag dat ze naast goede medische zorg, de steun, liefde en aandacht van hun ouders hard nodig hebben. Hier wil ik iets voor doen, dacht ik. Diezelfde avond heb ik met de vereniging en het Máxima samen een plan gemaakt en daaruit ontstond al snel de stichting.’  

Bij je kind zijn

De missie van de stichting is: een bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid van ouders van kinderen met kanker, zonder zich extra druk te hoeven maken over hun financiële situatie. ‘Wat heel belangrijk is, is dat je bij je zieke kind kunt zijn. Financiële zorgen leiden daarbij af. En ouders krijgen vaak te maken met onvoorziene kosten als gevolg van een langdurig en zwaar behandeltraject. Daarom springen we financieel bij, zodat alle aandacht van ouders en verzorgers naar hun kind kan gaan’, aldus Henk de Breij. Zo worden gezinnen gedurende een (langere) behandeling geholpen met bijvoorbeeld een maandelijkse bijdrage in de kosten. Of ouders worden (financieel) ondersteund bij zorgen over hun werk of de opvang van hun andere kinderen. De stichting is gelieerd aan Vereniging Kinderkanker Nederland en het Prinses Máxima Centrum. 

‘Wat heel belangrijk is, is dat je bij je zieke kind kunt zijn. Financiële zorgen leiden daarbij af. Daarom springen we financieel bij.'

Bekend liedje

De stichting draagt de naam ‘Mag Ik Dan Bij Jou’, naar het bekende liedje van Claudia de Breij, dochter van Henk: ‘De tekst van het liedje gaat over geborgenheid. Dat is ook wat wij gezinnen willen bieden met ons noodfonds.’ Claudia de Breij is tevens beschermvrouwe van de stichting. Bij de start in 2017 organiseerde ze samen met Paul de Leeuw en andere artiesten een benefietconcert in Tivoli Vredenburg in Utrecht. ‘We zamelden onder meer geld in voor een huurbijdrage voor de ouder-kindkamers in het Máxima, zodat ouders bij hun kinderen kunnen slapen tijdens opnamen. Daar haalden we een halve ton mee op.’ 

Inkomsten

Sindsdien gaan Henk de Breij, de andere bestuurders en de ambassadeurs van de stichting jaarlijks de boer op om zoveel mogelijk geld op te halen. ‘Zo ontvingen we in 2019 de opbrengst van het eerste geveilde tonnetje haring en won ambassadeur, presentator en DJ Jeroen Kijk in de Vegte bij het tv-programma Beat the Champignons 10.000 euro voor de stichting. En dit voorjaar staat de goede doelen dag van het 25e lustrum van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereeniging (UVSV) in het teken van onze stichting.’ Iedereen reageert altijd erg enthousiast als verteld wordt waarom de stichting er is en geeft graag. ‘De uitdaging is om structuur en stelselmatigheid aan de inkomstenkant te krijgen, waardoor we zeker weten dat mensen in nood een beroep op ons kunnen doen. Daarvoor is het nodig dat de stichting zichtbaarder wordt. Elk jaar willen we een ton ophalen, maar het liefst meer, zodat we nog meer gezinnen kunnen helpen. Daarom proberen we steeds meer partijen een structureel samenwerkingsverband aan te gaan, zoals met de tour d’Asperges waar we via oud Olympiër en ambassadeur Pieter van den Hoogenband aan verbonden zijn. Dit jaar fietsen we voor de derde keer mee en hopen weer een mooi bedrag mee naar huis te nemen.’ 

Allerlei aanvragen

De gelden worden voor allerlei verschillende aanvragen aangewend. ‘Laatst hebben we bijvoorbeeld de weekboodschappen van een gezin vergoed. Een ander gezin is geholpen met het vergoeden van de uitvaart voor hun kind.’ Soms krijgt de stichting ook verzoeken van gezinnen die door de financiële situatie grotere onvoorziene uitgaven zelf niet kunnen dekken. ‘Zo was laatst van een gezin de wasmachine plots kapot gegaan.’ Ook ondersteunt Mag ik dan bij jou (jong)volwassenen die als kind kanker hebben gehad bij de gevolgen die ze daar soms op latere leeftijd nog altijd van ondervinden. ‘Meerderen van hen hebben bijvoorbeeld problemen met de fertiliteit. Bij een vrouw die haar eitjes wilde laten invriezen werden niet alle behandelingen vergoed. Voor haar hebben we ook iets kunnen betekenen.’ 

Tekst en interview: Marjolein Broeren


Procedure, hoe aanvragen?

Gezinnen die een beroep willen doen op steun van de stichting, kunnen hun aanvraag indienen bij medisch maatschappelijk werk van het Máxima of hun Shared Care Centrum. In overleg met Vereniging Kinderkanker Nederland wordt de aanvraag beoordeeld. ‘Er wordt eerst gekeken of de kosten eventueel elders gedeclareerd kunnen worden, zoals bij de zorgverzekeraar of gemeente. We heten niet voor niks een noodfonds en springen bij waar andere bronnen uitgeput zijn.’  

Wil je de stichting financieel steunen? Klik dan hier!

Steun ons werk

  • Ouders, kinderen, jongeren en
    survivors blijven steunen
  • Werken aan betere zorg en nazorg
  • Kinderen steunen met de Kanjerketting

 

Ontvang als eerste handige tips en informatie

  • Op de hoogte van acties
  • Ontvang het laatste nieuws