Emoties

Sommige kinderen zijn ontspannen en rustig, andere sluiten zich af en zijn heel stil. Weer andere reageren angstig of boos en huilen en schreeuwen. Geef je kind ruimte om zich te uiten, te vertellen wat het voelt en zijn angst, verdriet en pijn te benoemen.

  • Steun en informatie

  • Ervaringen delen

  • Belangenbehartiging

Leg uit wat er gaat gebeuren

Help je kind om alles beter te begrijpen. Boekjes zoals Chemo-Kasper en Radio-Robbie zijn hiervoor heel geschikt. Je voorkomt hiermee dat je kind zich van alles in zijn hoofd haalt en (nog) angstiger wordt. Ook onze Kanjerketting helpt je kind meer grip op de situatie te krijgen.

Weet je niet goed hoe te praten met je kind, lees dan onze brochure ‘Praten met je kind(eren)’. Deze is verkrijgbaar bij onze balie in het Máxima en te bestellen via onze webshop.

Laat alles zo gewoon mogelijk doorgaan, zoals school, spelen met vriendjes, sport en muziek. Ook samen een spelletje doen, televisie kijken of voorlezen leiden af. Ziet je kind op tegen een behandeling of is het erg angstig, probeer dan eens een van de afleidingstechnieken.