Najaarssymposium 'Als je kind is overleden aan kanker, hoe ga je dan verder als gezin?'

Wanneer je kind of brus overlijdt aan kinderkanker heeft dat een enorme impact op jezelf én het gezin. Hoe ga je verder? Hoe doe je dat alleen en samen? Hoe ga je om met je eigen verdriet, boosheid, angst, wanhoop, machteloosheid of ongeloof en met dat van anderen? Brengt het jullie dichter bij elkaar of juist niet? Lukt het om gevoelens samen te delen of doen jullie dat ieder op een eigen manier? En hoe is dat als je alleen verder gaat? Tijdens deze interactieve dag, georganiseerd door de werkgroep palliatieve (na)zorg, staan we hierbij stil.

Ook als je als kind zelf kanker hebt gehad, heb je te maken met (levend) verlies. In allerlei vormen: verlies van de toekomst die je voor je zag, van gezondheid, van werk, van relaties, van onbezorgdheid of van vrienden die aan de ziekte of late effecten overleden zijn. Daarover gaan we tijdens het side-event van het najaarssymposium als VOX, het netwerk van de Vereniging Kinderkanker Nederland voor volwassenen die kinderkanker hebben gehad, in gesprek.

Programma

Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut en orthopedagoog, gespecialiseerd in het begeleiden bij ernstige ziekte in een gezin en bij rouw na overlijden, vertelt welke invloed het verlies van een kind/brus heeft op een gezin en hoe je daarmee om kunt gaan.

Vervolgens gaan we in gesprek met twee ouders/verzorgers, brussen en de zaal over vragen als: Hoe doe en deed je dat samen en alleen? Raakte je elkaar kwijt? Vond je elkaar weer?

Na de lunch bieden wij diverse deelsessies aan, georganiseerd door leden van de werkgroep en zorgprofessionals over thema's als: je relatie, kinderen en rouw in verschillende leeftijdsfasen, rituelen in het gezin, de betekenis van het leven zonder je kind. Voor brussen (14+) is er een aparte deelsessie. Tijdens de deelsessies krijg je handvatten en leren we van elkaars verhalen en tips.

Voor kinderen van 3 t/m 7 jaar en van 8 t/m 13 jaar zijn er speciale parallel programma's.

Rond 16.00 uur sluiten we af met een borrel en is er nog gelegenheid om na te praten.

Meld je aan voor live óf online deelname aan het symposium: https://najaarssymposium2023.prinsesmaximacentrum-events.nl/

Waar?

Prinses Máxima Centrum te Utrecht, van 11.00 tot 17.00 uur. Het najaarssymposium wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering (van 9.45 tot 10.30 uur).

 

 

Ontvang als eerste handige tips en informatie

  • Op de hoogte van acties
  • Ontvang het laatste nieuws